Kanoistika Přerov přeje všem šťastné a veselé Vánoční svátky a do Nového roku hlavně zdraví a pevnou vůli abychom překonali tohle divné období.